MNIEJSZE ZŁO - OLIVIER NOREK

MNIEJSZE ZŁO - OLIVIER NOREK

MNIEJSZE ZŁO - OLIVIER NOREK

 "Ryby zdycha­ją, ro­śli­ny wy­ra­sta­ją z ziemi już prak­tycz­nie mar­twe, a woda w stud­niach jest aż gęsta od me­ta­li cięż­kich. W po­wie­trzu jest tyle za­nie­czysz­czeń, że spa­da­ją tu kwa­śne desz­cze, które dziu­ra­wią bla­sza­ne dachy i roz­pusz­cza­ją skały w pył. Może się pan do­my­ślić, jak to dzia­ła na skórę." Świat powoli umierał, przegrywając z zanieczyszczeniem. Pokonywały go ogromne koncerny i polityczne "obietnice", dotyczące odnawialnych źródeł energii. Zawalczyć z tym mógł tylko czło... czytaj dalej...

Czytaj dalej na blogu Wypisz Wymaluj

Dodaj komentarz

Podpisz się pod komentarzem.