Regulamin

§1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu Katalog Smaków".

Serwis - Katalog Smaków, serwis internetowy służący prezentowaniu, promowania (np. mediach społecznościowych) blogów kulinarnych i publikowanych w nich treści, znajdujący się pod adresem http://katalogsmakow.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usługi określonej w §2 Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Regulamin określa zasady realizacji na rzecz Użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu użytkownikom zapoznawania się z bazą danych blogów, wyszukiwania blogów, dodawania do bazy nowych blogów, wykorzystanie dodatków (widgetów).


§3

W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną Użytkownikom udostępniane jest oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usługi, o której mowa w §2, na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4

Wszelkie treści publikowane na stronach poszczególnych blogów zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność autorów blogów i autorów komentarzy do blogów. Wyłączną odpowiedzialność za te treści ponoszą ich autorzy.

§5

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

§6

Warunkiem dodania bloga do indeksu Serwisu jest umieszczenie na nim oznaczenia w postaci loga Serwisu i linku do strony głównej Serwisu.

§7

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy dodania bloga do indeksu, w szczególności w przypadku, gdy treści danego bloga nie są związane z tematyką serwisu lub też z innych przyczyn.

§8

W przypadku naruszenia punktu §6 niniejszego Regulaminu, Użytkownik utraci pełną funkcjonalność Serwisu. W ostateczności blogi mogą zostać usunięte z indeksu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów §5 niniejszego Regulaminu lub gdy blog przestanie spełniać warunki określone w artykule §7 Regulaminu.

§9

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dane Użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§10

Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania, bezawaryjności i dostępności przez całą dobę oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Serwisu ze względów technicznych.

§11

 1. Niniejszy Regulaminie może ulec zmianie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w §2 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu usługa w stosunku do danego Użytkownika przestanie być świadczona w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone na stosownej podstronie Serwisu.

§12

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu świadczenia usługi, o której mowa w §2 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Zasady ochrony prywatności określa regulamin "Polityka prywatności" dostępny poniżej:
  1. Jakie dane o Tobie zbieramy?
   • Abyś mógł skorzystać z funkcji oferowanych przez Serwis będziesz musiał się zarejestrować. Wykorzystujemy do tego celu dwóch dostawców Google oraz Facebook, dzięki współpracy z ich systemem możemy utworzyć Twoje konto bez wypełniania formularza. Prosimy tylko o podstawowe dane o Tobie, możesz je dobrowolnie modyfikować lub usunąć w ustawieniach konta.
   • Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
   • Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.
  2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
   • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
   • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do Serwisu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz korzystać z funkcji oferowanych przez Serwis.
   • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
   • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
   • W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
   • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
   • Dane przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  3. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
   • Możesz otrzymywać od nas e-maile zawierające ważne komunikaty dotyczące Serwisu.
   • Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie automatycznych powiadomień z Serwisu, będziesz je od nas otrzymywać drogą e-mailową.
  4. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
   • Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje konto, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
  5. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
   1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”) oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO
   4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  6. Jak nasi partnerzy wykorzystują dane z plików cookies?
   Lista partnerów:
  7. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
   • Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieautoryzowanym ujawnieniem osobom trzecim, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
  8. Linki wychodzące
   • Na stronach Serwisu możesz znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
  9. Kontakt
   • W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o przesłanie ich na adres, odpowiedni formularz znajduje się na stronie Kontakt.

§13

Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2014 r.