Nalywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Nalywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Nalywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Przepis na : deser

Napocznōł żech jōm rychtować 1 połra lołt 2 do zadku 3 ze mojōm Teściowōm i tak nōm zasmakowała, że do dzisiej kołżdego roku jōm nastawiōmy. Teściowa robi jōm niyroz trocha słabszoł, moja Muter- bo łona tyż sie w te nalywkowanie wciōngła 4 – niyroz robi yno trocha mocniyjszy kōmpot, ale przeca kołdży robi tak, jak mu smakuje. Choć w tym roku żech jōm przegołdoł 5 , co by kupiōła wiyncyj szpyrytusu i coś mi sie zdołwo 6 , że łod ni kōmratki 7 bydōm miały z tego trocha wiyncyj uciechy. Ta farba 8 , tyn ... czytaj dalej...

Czytaj dalej na blogu Chop w kuchni

Dodaj komentarz

Podpisz się pod komentarzem.