1. Ósmy kolor tęczy prowadzony przez M

    Przepisów 263